Ergonomia w biurze


Ergonomia biura odnosi się do naukowego projektowania miejsca pracy w taki sposób, aby dopasować je do unikalnych możliwości, ograniczeń, a nawet zadań zawodowych pracownika. Praktyka ta wykorzystuje fizjologię, kinezjologię i biomechanikę, aby jak najlepiej określić sposób, w jaki pracownicy powinni umieszczać swoje ciało w swoim środowisku pracy, aby zapobiec dyskomfortowi i urazom. Czynniki takie jak wzrost, waga, wzrok i samopoczucie pracownika wchodzą w grę podczas opracowywania rozwiązań ergonomicznych w miejscu pracy. 

Dzięki odpowiedniej ergonomicznej konstrukcji pracownicy mogą uniknąć powstawania powtarzających się urazów związanych z nadwyrężeniem, jak również zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego, które są powszechne w środowisku biurowym. Wiele organizacji polega na specjalistycznym, ergonomicznym sprzęcie biurowym i meblach, takich jak krzesła, biurka i sprzęt komputerowy, aby zapewnić pracownikom komfort i bezpieczeństwo, ale jest to tylko jedno rozwiązanie.

Dzisiejsze najbardziej przyszłościowe organizacje wykorzystują również ergonomiczne oprogramowanie, aby lepiej zrozumieć dane dotyczące ryzyka i profilaktyki pracowników, a jednocześnie umożliwić im aktywne przejmowanie kontroli nad swoim zdrowiem w miejscu pracy. Dzięki solidnemu, ergonomicznemu oprogramowaniu do oceny, organizacje mogą wspierać zdrowszych pracowników, oferując im samodzielne szkolenia i oceny, lecząc dyskomfort związany z zarządzaniem przypadkami oraz wprowadzając usprawnienia w zakresie analizy. Gdy te proaktywne, prewencyjne dane zostaną połączone z ergonomicznym sprzętem biurowym, organizacje mogą skutecznie zapewnić bezpieczne miejsce pracy, którego potrzebują pracownicy.office-ergonomics-1

Dlaczego Ergonomia biura jest ważna?
Chronić pracowników dzięki lepszej ergonomii
Oczywiście, ochrona ogólnego dobra pracowników jest po prostu słusznym etycznym posunięciem, ale poza moralną odpowiedzialnością firmy, zapewnienie bezpiecznego środowiska biurowego wiąże się z silnym argumentem biznesowym, który ma bezpośredni wpływ na wynik finansowy organizacji. Najważniejszym kapitałem organizacji są jej pracownicy. Dobrze funkcjonujący pracownicy są siłą napędową sukcesu organizacji, ale jeśli pracownicy ci muszą pracować z dyskomfortem, ich wydajność na pewno ucierpi. Może to również prowadzić do większej ilości nieplanowanych nieobecności, co może zaszkodzić zdolności organizacji do realizacji ważnych celów i dotrzymywania terminów. 

Dzięki odpowiedniemu programowi ergonomii biura, organizacje mogą aktywnie chronić swoich pracowników przed urazami, które szkodzą ich pracy, co ma daleko idące skutki na wielu frontach. Program ergonomii biurowej zapewnia zdrowie pracowników, a jego główne korzyści to m.in: 

Produktywność: Zapewnienie pracownikom komfortowego i bezpiecznego środowiska pracy pozwala im na bardziej efektywne wykonywanie pracy i usuwa bariery, które powstrzymują pracowników przed wykonywaniem ich pracy. Pracownicy w takim środowisku mogą produkować więcej i nie muszą tracić czasu na pracę z powodu urazów.
Poprawa wydajności pracowników: Wraz ze wzrostem wydajności, pracownik, który nie jest rozproszony przez urazy lub niewygodne środowisko pracy, może lepiej skupić się na wykonywanym zadaniu. Pracownicy ci są mniej podatni na pomyłki i nie dotrzymują ważnych terminów. 
Obniżenie kosztów organizacyjnych: Firma C-suite zawsze szuka sposobów na obniżenie kosztów, a wdrożenie programu ergonomii biura pomaga organizacjom ograniczyć wydatki nie tylko na odszkodowania dla pracowników, ale także na długoterminowe koszty opieki zdrowotnej. Wiele urazów związanych z ergonomią wiąże się z przewlekłym bólem, który sumuje się w czasie. Zapobiegając tym urazom w pierwszej kolejności, pracodawcy mogą lepiej kontrolować te kosztowne koszty opieki zdrowotnej.
Stwórzmy godne zaufania, zaangażowane środowisko pracy: Kiedy pracownicy widzą, że ich pracodawca ceni sobie zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, zwiększa to morale, zachęca do uczestnictwa w programach i tworzy głębsze poczucie wspólnoty. Szczęśliwsza kadra pracownicza oznacza również mniejszą rotację pracowników w dłuższej perspektywie czasowej, co stanowi kolejny środek oszczędnościowy dla organizacji.
Chroń reputację organizacji: Dzisiejsi konsumenci wymagają od firm, które wspierają, większej świadomości społecznej, a sposób, w jaki traktują pracowników, odgrywa dużą rolę w ich postrzeganiu. Jeśli urazy dręczą pracowników organizacji, firma może znaleźć się w środku koszmaru public relations.

Jakie są główne czynniki ryzyka ergonomicznego w biurze?
Podstawowe przyczyny urazów ergonomicznych
Ergonomiczny czynnik ryzyka to stan pracy, który obciąża pracownika fizycznie. Ten stres fizyczny może potencjalnie prowadzić do powszechnych urazów ergonomicznych, więc określenie tych zagrożeń ergonomicznych może odegrać ogromną rolę w zapobieganiu urazom. Ochrona pracowników przed tymi ergonomicznymi czynnikami ryzyka pomaga pracodawcom utrzymać produktywną, zmotywowaną i zaangażowaną siłę roboczą. 

Aby proaktywnie zapewnić pracownikom bezpieczne środowisko pracy, pracodawcy powinni monitorować najważniejsze czynniki ryzyka związane z ergonomią biura:

 • Niezręczna pozycja siedząca.
 • Zrównoważona postawa.
 • Powtarzające się ruchy.
 • Słabe oświetlenie.
 • Skrajne temperatury.
 • Niewystarczające przerwy. 
 • Ciężkie podnoszenie.

Jakie są najczęstsze symptomy ergonomiczne?
Rozpoznawać wczesne ergonomiczne oznaki ostrzegawcze
W środowisku biurowym organizacje w wielu branżach zazwyczaj obserwują te same wspólne objawy ergonomiczne, które dręczą populację pracowników. Przy pojawiających się takich samych objawach ergonomicznych ważne jest, aby wiedzieć, jak prawidłowo identyfikować wczesne ostrzeżenia, aby jak najskuteczniej zapobiegać urazom w biurze. Pozwala to organizacjom szybko zaproponować leczenie korygujące dla cierpiących pracowników, jak również rozwiązania zapobiegawcze dla pracowników, którzy jeszcze nie wykazali tych objawów ergonomicznych. 

Do najczęstszych objawów ergonomicznych w biurze należą:

 • Mrowienie lub drętwienie w dłoniach i palcach.
 • Obrzęk stawów, sztywność lub stan zapalny.
 • Osłabienie mięśni, ucisk, skurcze, skurcze lub ból.
 • Ból lub dyskomfort ramion, szyi lub pleców.
 • Utrata siły ruchu lub siły chwytu.
 • Strzelanie lub kłucie w bóle rąk lub nóg.

 

O serwisie

Bez obaw skorzystaj z naszego doświadczenia związanego z firmowymi gadżetami.

Jakie są popularne gadżety reklamowe?
Czy warto inwestować w firmowe gadżety?
Jak przyciągnąć klientów swoimi dodatkami?

Odpowiedź na te i inne pytania znajdziesz tylko u Nas.

 

Kontakt

kontakt@stylgraf.pl

Galeria